Current Date: 04 Dec, 2023
Sabke Ram APP

हो दीनानाथ - Sharda Sinha


सोना सट कुनिया हो दीनानाथ
हे घूमइछा संसार
हे घूमइछा संसार
सोना सट कुनिया हो दीनानाथ
हे घूमइछा संसार
हे घूमइछा संसार

आन दिन उगइ छा हो दीनानाथ
आहे भोर भिनसार
आहे भोर भिनसार

आजू के दिनवा हो दीनानाथ
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर

बाट में भेटिए गेल गे अबला
एकटा अन्हरा पुरुष
एकटा अन्हरा पुरुष

अंखिया दिएइते गे अबला
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर

बाट में भेटिए गेल गे अबला
एकटा बाझिनिया
एकटा बाझिनिया

बालक दिएइते गे अबला
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर

बाट में भेटिए गेल गे अबला
एकटा कोडिया पुरुष
एकटा कोडिया पुरुष

कायावा की एइते गे अबला
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर
हे लागल एती बेर

Singer - Sharda Sinha