Current Date: 29 May, 2024
Sabke Ram APP

मंत्र

गोपी गीत लिरिक्स (Gopi Geet Lyrics)

गोपी गीत लिरिक्स (Gopi Geet Lyrics)

श्री रुद्राष्टकम् लिरिक्स (Shri Rudrashtakam Lyrics)

श्री रुद्राष्टकम् लिरिक्स (Shri Rudrashtakam Lyrics)

पार्वती वल्लभा अष्टकम् लिरिक्स (Parvati Vallabha Ashtakam Lyrics)

पार्वती वल्लभा अष्टकम् लिरिक्स (Parvati Vallabha Ashtakam Lyrics)

श्री राम अष्टकम लिरिक्स (Shri Ram Ashtakam Lyrics)

श्री राम अष्टकम लिरिक्स (Shri Ram Ashtakam Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Shree Ram Raksha Stotra Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Shree Ram Raksha Stotra Lyrics)

शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र लिरिक्स (Shiv Panchakshar Stotram Mantra Lyrics)

शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र लिरिक्स (Shiv Panchakshar Stotram Mantra Lyrics)

श्री गणेश अथर्वशीर्ष लिरिक्स (Shree Ganesh Atharvashirsha Lyrics)

श्री गणेश अथर्वशीर्ष लिरिक्स (Shree Ganesh Atharvashirsha Lyrics)

गायत्री मन्त्र लिरिक्स (Gayatri Mantra Lyrics)

गायत्री मन्त्र लिरिक्स (Gayatri Mantra Lyrics)

सूर्य अष्टकम लिरिक्स (Surya Ashtakam Lyrics)

सूर्य अष्टकम लिरिक्स (Surya Ashtakam Lyrics)

महामृत्युंजय मंत्र लिरिक्स (Mahamrityunjay Mantra Lyrics)

महामृत्युंजय मंत्र लिरिक्स (Mahamrityunjay Mantra Lyrics)

विश्वनाथ अष्टकम् लिरिक्स (Vishwanath Ashtakam Lyrics)

विश्वनाथ अष्टकम् लिरिक्स (Vishwanath Ashtakam Lyrics)

बिल्वाष्टकम लिरिक्स (Bilvashtakam Lyrics)

बिल्वाष्टकम लिरिक्स (Bilvashtakam Lyrics)

रुद्राष्टकम् लिरिक्स (Rudrashtakam Lyrics)

रुद्राष्टकम् लिरिक्स (Rudrashtakam Lyrics)

शिवाष्टकम् लिरिक्स (Shivashtakam Lyrics)

शिवाष्टकम् लिरिक्स (Shivashtakam Lyrics)

महामृत्युंजय मंत्र लिरिक्स (Mahamrityunjay Mantra Lyrics)

महामृत्युंजय मंत्र लिरिक्स (Mahamrityunjay Mantra Lyrics)

राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Ram Raksha Stotra Lyrics)

राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Ram Raksha Stotra Lyrics)

राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Ram Raksha Stotra Lyrics)

राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Ram Raksha Stotra Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Ram Raksha Stotra Lyrics)

राम रक्षा स्तोत्र लिरिक्स (Ram Raksha Stotra Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

श्री राम रक्षा स्तोत्रम् लिरिक्स (Shri Ram Raksha Stotram Lyrics)

शिवरामाष्टकं लिरिक्स (Shivaramashtakam Lyrics)

शिवरामाष्टकं लिरिक्स (Shivaramashtakam Lyrics)