Current Date: 29 Feb, 2024
Sabke Ram APP

लागता पंडाल नाहीं लागी - खेसारी लाल यादव


हो ओ ओ ओ ओ …!
हो ओ ओ ओ ओ …!
सोचल अरमान लागे पूरा ना हो पाई !
जल्दी भगावs तू कोरोना ऐ माई !!
मूर्ति ना बनल नाही चंदा कटाईल
श्रद्धा पs सबका गर्दा फेकाईल
गर्दा फेकाईल ! गर्दा फेकाईल !
मूर्ति ना बनल नाही चंदा कटाईल
श्रद्धा पs सबका गर्दा फेकाईल
होई जगराता कईसे जागी
अईसन कईलस कोरोना चांडाल
लागता पंडाल नाहीं लागी
अईसन कईलस कोरोना चांडाल !
लागता पंडाल नाहीं लागी !!


 
[म्यूजिक..]

जय माँ ! जय माँ !
जय माँ ! जय माँ !
लागी ना मेला नाही जईहे भउजाई
लईकन के लागे ना जिलेबियो भेटाई
जिलेबियो भेटाई ! जिलेबियो भेटाई !
जय माँ !
लागी ना मेला ना जईहे भउजाई
लईकन के लागे ना जिलेबियो भेटाई
का जाने कहिया ई भागी
अईसन कईलस कोरोना चांडाल
लागता पंडाल नाहीं लागी
अईसन कईलस कोरोना चांडाल !
लागता पंडाल नाहीं लागी !!


 
[म्यूजिक..]

सोचल अरमान लागे पूरा ना हो पाई !
जल्दी भगावs तू कोरोना ऐ माई !!
ऑनलाइन सब कुछ तs घरहि हो जाई
जागी जाई भक्ति खेसारी गाना गाई
खेसारी गाना गाई ! खेसारी गाना गाई !
जय माँ !
ऑनलाइन सब कुछ घरहि हो जाई
जागी जाई भक्ति खेसारी गाना गाई
हवन दिहे पवन जरी आगी
अईसन कईलस कोरोना चांडाल
लागता पंडाल नाहीं लागी
अईसन कईलस कोरोना चांडाल !
लागता पंडाल नाहीं लागी !!

Singer - खेसारी लाल यादव